Tarieven

Onze dienstverlening kan worden aangeboden tegen een aantrekkelijk uurtarief. Dit wordt door de betreffende advocaat in overleg met u afgesproken. In sommige gevallen kan ook een bepaald bedrag voor de gehele zaak worden afgesproken.

Het uurtarief is afhankelijk van het soort zaak. Er zijn wegingsfactoren zoals de spoedeisendheid van de zaak, het financiële belang, etc. Het uitgangspunt ligt tussen €175,- en € 250,- per uur exclusief 21% BTW. Nadere afspraken zijn mogelijk.

Gefinancierde rechtsbijstand / Toevoeging

Indien u zelf niet in de advocaatkosten kunt voorzien, komt u mogelijk in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand oftewel: de toevoeging. Uw advocaat vraagt voor u de toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden op www.rechtsbijstand.nl . In de meeste gevallen dient u wel een eigen bijdrage te betalen. Uw advocaat stuurt u hiervoor een factuur. Het is in sommige gevallen mogelijk om bijzondere bijstand aan te vragen voor de eigen bijdrage en het griffierecht. U kunt voor meer informatie hierover contact opnemen met de gemeente, maar ook ons kantoor kan u daarbij behulpzaam zijn.

Indien u wordt doorverwezen door het Juridisch Loket naar één van onze advocaten, dan krijgt u een korting op de eigen bijdrage. U kunt ook zelf uw voorkeur voor een van onze advocaten uitspreken bij het Juridisch Loket wanneer u daar naartoe gaat. Er bestaat immers een recht op vrije advocaatkeuze.

Rechtsbijstandsverzekering

Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kunt u deze inschakelen bij een juridisch vraagstuk of geschil. Rechtsbijstandverzekeraars hebben hiervoor eigen juristen en vaak ook advocaten in dienst. Indien het geschil niet buitengerechtelijk opgelost kan worden en het dus komt tot een gerechtelijke of administratieve procedure, kunnen deze eigen juridisch medewerkers van de verzekeraar u hierbij ondersteunen. U bent echter niet verplicht hiervan gebruik te maken; indien u zich wil laten bijstaan door een advocaat (die niet werkzaam is bij de rechtsbijstandverzekeraar) bij die gerechtelijke of administratieve procedure, dan moet de verzekeraar dit toestaan.

U moet dus wel toestemming vragen aan uw verzekeraar, maar dat is enkel een formaliteit: de verzekeraar mag uw recht op vrije advocaatkeuze niet weigeren.