Advocaten

Onze advocaten kunnen u op meerdere rechtsgebieden bijstaan. De advocaten volgen jaarlijks meerdere cursussen om op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelen op deze rechtsgebieden. Zij staan in het deskundigheidsregister van de Orde van Advocaten vermeld.

NL-Advocaten

Dhr. mr. H.J.M. Nijenhuis

Gespecialiseerd in strafrecht,
jeugdstrafrecht en sociaal zekerheidsrecht

Klik voor meer informatie

Mw. mr. M.T. Lamers

Gespecialiseerd in strafrecht,
jeugdstrafrecht en sociaal zekerheidsrecht en huurrecht

Klik voor meer informatie

Mw. mr. C.A.C. Kooijmans

Gespecialiseerd in strafrecht en huurrecht

Klik voor meer informatie

Onze advocaten staan in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten:
Neuhuyskade 94  |  2586 XM Den Haag  |  070 – 335 3535   info@advocatenorde.nl