Disclaimer

De informatie op onze website komt tot stand en is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van Nijenhuis & Lamers Advocaten. De informatie is met zorg en aandacht samengesteld. Nijenhuis & Lamers Advocaten spant zich er voor in om de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks onze zorg kan het voorkomen dat de informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Derhalve kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie/inhoud van onze website.

Nijenhuis & Lamers Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Behoudens deze disclaimer is Nijenhuis & Lamers Advocaten niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Door gebruik te maken van onze website, stemt u in met deze disclaimer.