Privacy statement

Het Privacy Statement is van toepassing op alle personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken. Dit zijn o.a. onze cliënten, potentiële cliënten of andere personen die met ons kantoor contact hebben gelegd.

Welke gegevens verwerken wij?
Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf of derden aan ons hebben verstrekt. Dit zijn bijvoorbeeld contactgegevens, een BSN en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw zaak. Ook verwerken wij bijzondere persoonsgegevens zoals medische stukken en strafrechtelijke informatie.

Waarom verwerken wij uw gegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doelen. Wij hebben deze gegevens nodig voor het uitvoeren van onze diensten. Niet alleen voor de behandeling van uw zaak, maar ook voor bijvoorbeeld het sturen van facturen en het onderhouden van contact met u zijn deze gegevens van belang.

Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en de Verordening op de advocatuur moeten wij uw identiteit controleren en uw gegevens vastleggen.

Wanneer delen wij uw gegevens met derden?
Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Een voorbeeld is de ICT-dienstverlener die ons ondersteuning biedt bij het veilig houden van onze systemen en uw gegevens.

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dit doen wij wanneer dit voor de behandeling van een dossier noodzakelijk is. Bijvoorbeeld in een procedure of voor het aanvragen van een toevoeging. Wij verstrekken uw gegevens niet voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Uw gegevens blijven na sluiting van uw dossier zeven jaar bij ons bewaard. Daarna vernietigen wij uw dossier. In sommige gevallen is het nodig uw gegevens langer dan zeven jaar te bewaren. Dit laten wij u dan weten.

Wat zijn uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens?
Ten aanzien van uw persoonsgegevens hebt u bepaalde rechten. Dit is o.a. het recht tot inzage, het recht op vergetelheid en het recht op correctie en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit is het recht van bezwaar. Een eventueel gegeven toestemming voor de verwerking van uw gegevens kan u altijd intrekken. Ook mag u bij ons een kopie van uw gegevens opvragen. Wanneer u vragen hebt over uw rechten kunt u contact met ons opnemen. Op verzoeken beslissen wij binnen vier weken. Omdat wij gebonden zijn aan bepaalde regels kunnen wij helaas niet altijd aan uw verzoek tegemoetkomen.

Waar kunt u terecht als u ontevreden bent over de verwerking?
Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen of te bellen. Indien wij niet met u tot een oplossing kunnen komen, kunt u altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens met uw klacht.

Contactgegevens:
Nijenhuis & Lamers Advocaten is de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens en gevestigd aan de Voorstadslaan 245, 6542 TG te Nijmegen. Telefonisch kunt u ons bereiken op 024-3650711 en per e-mail via info@nl-advocaten.nl.