De taakstraf: nog wel even doen…

U heeft van de rechter een taakstraf opgelegd gekregen. Wat gebeurt er als u de taakstraf niet of niet goed afrond?

De organisatie die ervoor zorgt dat de door de rechter opgelegde taakstraffen worden uitgevoerd, is de reclassering. U krijgt een uitnodiging voor een intakegesprek. Daar wordt gekeken welke werkzaamheden u kunt uitvoeren. Er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met lichamelijke klachten, maar ook of iemand werk heeft. Ook worden in dit gesprek de spelregels uitgelegd, zoals hoe je je ziek meldt, welke inzet wordt verwacht enz..

Als de reclassering vindt dat de taakstraf niet of niet goed is uitgevoerd, sturen zij een bericht naar het Openbaar Ministerie. Dit wordt een terugmelding genoemd. De officier van justitie zal dan beslissen of de taakstraf moet worden omgezet in vervangende hechtenis of niet. Bij de oplegging van de taakstraf wordt door de rechter bepaalt hoeveel dagen hechtenis moet worden ondergaan wanneer de straf niet goed wordt uitgevoerd.

Als de taakstraf wordt omgezet in vervangende hechtenis, krijgt u van het Openbaar Ministerie een brief. Deze brief wordt een kennisgeving genoemd. Hierin staat dat de taakstraf wordt omgezet in vervangende hechtenis en hoe lang de vervangende hechtenis duurt. Hierbij staat iedere 2 uur niet gewerkte taakstraf gelijk aan 1 dag vervangende hechtenis.

Als u het niet eens bent met de omzetting van de taakstraf, kunt u binnen 14 dagen na betekening van de kennisgeving een bezwaarschrift indienen bij de rechtbank. Wij kunnen u hierbij helpen. Let op: de termijn van 14 dagen is strikt. Te laat, is te laat. Neem dus zo spoedig mogelijk contact met ons op als u de kennisgeving ontvangt.

Het indienen van een bezwaarschift tegen de omzetting van de taakstraf heeft geen opschortende werking. Dit betekent dat de politie u mag aanhouden om de vervangende hechtenis alvast uit te zitten. Wij zullen voor u opschortende werking aanvragen.

De rechter neemt uiteindelijk een beslissing op het ingediende bezwaarschrift. De rechter zal bepalen of u nog een kans krijgt om de taakstraf uit te voeren.