Bevel DNA-afname, wat moet ik daarmee doen?

Als u bent veroordeeld voor een strafbaar feit ontvangt u mogelijk een brief met een bevel DNA-afname. U moet zich op daarvoor op de in de brief genoemde datum melden op een politiebureau.

Is dit verplicht? Wat kunt u ertegen doen? Wat gebeurt er met uw DNA? Allemaal terechte vragen waar wij u verder bij kunnen helpen.

Sinds de invoering van de wet worden de brieven verstuurd aan personen die zijn veroordeeld voor misdrijven, waarvoor voorlopige hechtenis (voorarrest) is toegestaan. Ook moeten zij daarvoor een gevangenisstraf, PIJ/TBS-maatregel of taakstraf hebben gehad. Het gaat dus niet om boetes of hele lichte strafbare feiten.

Bij een vernieling, eenvoudige mishandeling of winkeldiefstal kan de wet al wel van toepassing zijn. Ook bij een voorwaardelijke gevangenisstraf of voorwaardelijke taakstraf kan het bevel worden afgegeven. De straffen die zijn opgelegd door de Officier van Justitie via een strafbeschikking vallen ook onder de wet.

De brief wordt gestuurd in opdracht van de Officier van Justitie. U bent verplicht te verschijnen voor de afname van DNA-materiaal. Als u niet komt, kan de Officier van Justitie besluiten u aan te houden. U wordt dan naar het politiebureau gebracht voor de afname. Dit kan bijvoorbeeld ook gebeuren als u wordt gestopt vanwege een verkeerscontrole of na controle van uw identiteit op een vliegveld.

Tegen het afnemen van het DNA kan geen actie worden ondernomen. Wel tegen het verwerken van het DNA. Dit is het proces van het plaatsen van uw DNA-profiel in de DNA-databank. De DNA-profielen in deze databank kunnen door justitie worden gebruikt bij het oplossen van oude en nieuwe strafzaken. Ook voor vermissingszaken kan de databank worden gebruikt. Een voorbeeld: om te weten van wie een achtergebleven bloedspoor is, kan de politie het DNA-profiel van het bloed vergelijken met de DNA-profielen in de databank.

Slechts in uitzonderingsgevallen is het zinvol om bezwaar te maken tegen de verwerking van het DNA. Uiteraard als niet aan de vereisten voor afname is voldaan. Maar bijvoorbeeld ook als u bent veroordeeld voor een strafbaar feit dat met DNA-onderzoek niet wordt opgelost, zoals uitkeringsfraude. Ook bij minderjarigen is een kritische houding op zijn plaats.

Wanneer u hoger beroep heeft ingesteld tegen een veroordeling, kunt u ook een bevel DNA-afname krijgen. U zult dan moeten meewerken. Uw DNA-profiel wordt vernietigd als u later in hoger beroep wordt vrijgesproken of een straf krijgt waardoor niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan.

U kunt ons bellen voor advies over de haalbaarheid van een bezwaarprocedure of als hulp nodig heeft met het instellen van een kansrijk bezwaar. Wacht niet te lang. U heeft na de afname van het DNA maar 14 dagen de tijd om bezwaar te maken.