Acties van uw burgemeester na ontdekking strafbare feiten in uw woning

Als strafbare feiten worden gepleegd in en om uw woning, dan kan dat soms verstrekkende gevolgen hebben. U krijgt dan niet alleen te maken met justitie. Ook uw gemeente kan actie ondernemen.

De burgemeester kan besluiten dat uw woning voor bepaalde tijd gesloten wordt. Deze bevoegdheid heeft hij op grond van de Wet Damocles. Ook het opleggen van een last onder dwangsom is mogelijk. U bent dan een geldbedrag verschuldigd als u de overtreding niet stopt of als u in de toekomst opnieuw een misstap begaat.

Deze acties kunnen allemaal worden uitgezet naast een strafrechtelijk traject. Dan krijgt u een werkstraf voor de hennepkweek in uw schuur en daarnaast een sluiting van uw woning voor een aantal maanden. Of een straf voor het bezit van illegaal vuurwerk en last onder dwangsom als in de toekomst illegaal vuurwerk in uw woning wordt ontdekt.

In het bestuursrechtelijke traject zult u veelal eerst geconfronteerd worden met een voornemen. De burgemeester laat dan per brief weten van plan te zijn uw woning te sluiten of u een dwangsom op te leggen. Het voornemen is nog geen definitief besluit. U krijgt dan nog de kans om uw kant van de zaak toe te lichten. Dit doet u door een zienswijze in te dienen binnen de gestelde termijn.

Na ontvangst van deze zienswijze of na het ongebruikt verstrijken van de gestelde termijn, ontvangt u het definitieve besluit. Dit kan soms afwijken van het voornemen. Als u het niet eens bent met het besluit, kan bezwaar worden gemaakt. Houdt er rekening mee dat dit op tijd moet gebeuren, meestal binnen zes weken na ontvangst van het besluit.

De bevoegdheden van de burgemeester om op strafbaar gedrag te reageren, gaan ver. Zo kan uw woning worden gesloten als er een explosie of beschieting is geweest bij het pand. U kunt daar wellicht niets aan doen. Ook geldt een woningsluiting voor onschuldige medebewoners zoals partner, ouders en kinderen.

Wij kunnen u helpen met het reageren op een voorgenomen besluit of het starten van een bezwaarprocedure. Ook is het mogelijk advies in te winnen over de haalbaarheid van uw zaak. Neem dus gerust contact met ons op.