Strafrecht

De advocaten hebben jarenlange ervaring op het gebied van het strafrecht en het jeugdstrafrecht.

Een gedegen voorbereiding met goede dossierkennis en een adequaat pleidooi kunt u van ons verwachten. Goede resultaten zijn behaald in een aantal zogenaamde ‘megazaken’. Zo hebben wij succesvol de verdediging gevoerd in de volgende zaken:

  • ‘Mercado’ (grootschalig drugshandel – vrijspraak)
  • ‘Goudvink’ (woningoverval – vrijspraak),
  • ‘Vlinder’ (zeden – sepot)
  • ‘Grootveld’ (brandstichting – vrijspraak)
  • ‘Melkweg’ (drugshandel)
  • ‘Fotino’ (vrijspraak criminele organisatie)

 

Maar ook de kleinere zaken hebben uiteraard onze volledige aandacht. Wij staan cliënten bij als zij een dagvaarding hebben ontvangen en moeten verschijnen voor de rechtbank. Ook in hoger beroep en cassatieprocedures bij de Hoge Raad kunnen wij uw belangen behartigen. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat u wordt gearresteerd, een oproeping ontvangt om voor een (getuigen)verhoor te verschijnen of dat de Officier van Justitie u per brief heeft laten weten u een straf op te willen leggen (een strafbeschikking of transactie). Belt u ook dan vooral naar ons kantoor voor meer informatie.

Indien u bezwaar wil maken tegen de omzetting van een taakstraf in vervangende hechtenis of de opname en verwerking van uw DNA kunnen wij rechtsbijstand verlenen. Namens u kan tevens een klachtprocedure worden gestart, bijvoorbeeld als goederen van u in beslag zijn genomen in verband met een strafzaak of wanneer u slachtoffer bent van een misdrijf en de verdachte niet wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie.

Soms krijgt u te maken met een zaak die zowel raakvlakken heeft met het bestuursrecht als het strafrecht. U kunt daarbij denken aan een strafzaak wegens rijden onder invloed en het opleggen van een maatregel door het CBR. Daarnaast kan bij een aanzienlijke terugvordering van een verstrekte uitkering ook een strafrechtelijke procedure plaatsvinden. Nu wij zowel gespecialiseerd zijn in het strafrecht als in het (bijzonder) bestuursrecht, kunnen wij u in beide soort zaken bijstaan, zodat u niet met verschillende advocaten hoeft te werken.

Strafrecht

De advocaten hebben jarenlange ervaring op het gebied van het strafrecht en het jeugdstrafrecht.

Jeugdstrafrecht

Strafbare feiten worden soms door minderjarigen gepleegd. De advocaten van Nijenhuis & Lamers Advocaten zijn volledig bevoegd minderjarigen bij te staan in strafzaken.

Sociaal Zekerheidsrecht

Als u een uitkering heeft, krijgt u soms in negatieve zin te maken met een gemeente of bijvoorbeeld het UWV. Het kan zijn dat een aanvraag wordt afgewezen, maar ook dat uw uitkering wordt verlaagd of soms zelfs helemaal wordt beëindigd.

Huurrecht

Bent u particulier en (ver)huurder van woonruimte en heeft u een conflict met uw (ver)huurder, dan bent u bij ons aan het juiste adres.