Als u een uitkering heeft, krijgt u soms in negatieve zin te maken met een gemeente of bijvoorbeeld het UWV. Het kan zijn dat een aanvraag wordt afgewezen, maar ook dat uw uitkering wordt verlaagd of soms zelfs helemaal wordt beƫindigd.

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunnen wij u adviseren of bijstaan in bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures. Als het nodig is om met spoed een oordeel van de rechter te krijgen, schrikken wij niet terug van het indienen van een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening. Vaak staat uw enige inkomstenbron op het spel en dat beseffen we.