Uitgenodigd voor een verhoor, wat dan?

U wordt door de politie uitgenodigd voor een politieverhoor. Wat houdt dit in en welke rechten heeft u? Wij helpen u verder.

Dat u van de politie zelf naar het bureau mag komen en niet wordt ‘opgehaald’, kan meerdere redenen hebben. Of het feit is niet ernstig genoeg voor een aanhouding, of de politie wilt u eerst de kans geven zelf naar het bureau te komen. Komt u niet dan kan de aanhouding alsnog komen. Zo vrijblijvend is de uitnodiging dus niet altijd.

Tijdens het verhoor zal de politie vragen stellen. Het verhoor bestaat vaak uit twee delen. Het eerste deel wordt het sociaal verhoor genoemd. De politie vraagt wie u bent, wat u doet in het dagelijks leven en of er op bepaalde vlakken problemen zijn. Deze vragen zijn niet onschuldig. Als u bijvoorbeeld nauwelijks inkomen heeft, maar wel een dure auto, kan dat aanleiding zijn voor verder onderzoek.

Het tweede deel gaat over het feit waarvan u wordt verdacht. In de uitnodiging hoort dit feit te staan. Alleen heeft u daar vaak weinig aan. De omschrijving is heel algemeen, soms zult u niet eens begrijpen wat de juridische term betekent en een datum wordt vaker niet, dan wel genoemd.

U bent niet verplicht om op een van de vragen van de politie antwoord te geven. De verklaring die wordt afgelegd, is vaak een belangrijk onderdeel van een strafdossier. U kunt er met uw eigen verhaal voor zorgen dat er voldoende bewijs is om u te veroordelen. Bijvoorbeeld door alleen maar te zeggen dat u op een bepaald moment op een bepaalde plek was.

 

Is een advocaat nodig?

Zowel voor als tijdens het verhoor kunt u gebruik maken van een advocaat. Dit is niet verplicht, maar kan wel heel verstandig zijn.

Wij kunnen samen met u het verhoor voorbereiden. Is het handig dat u gaat en verklaart of kunt u bijvoorbeeld beter wegblijven of zwijgen? Soms lukt het om voor het verhoor de beschikking te krijgen over het strafdossier. In dat geval weet u vooraf wat een aangever of getuige heeft verklaard. Ook kunnen wij adviseren of u belangrijke stukken mee moet nemen naar het verhoor. Of bepaalde zaken juist niet.

Tijdens het verhoor letten wij erop dat de politie zich aan de regels houdt. U kunt tijdens het verhoor met uw advocaat overleggen. Ook helpen wij met het controleren van het verslag van het verhoor. Juist details kunnen dan heel belangrijk zijn. Het is verstandig dat iemand met u meekijkt en meedenkt. Als belangrijke en voor u gunstige onderwerpen niet aan bod komen, zorgen de advocaten van Nijenhuis & Lamers Advocaten dat daar wél aandacht voor is.

 

Wat kost dat nou?

In de uitnodigingsbrief staat dat u de advocaat zelf moet betalen. Maar dit hoeft helemaal niet het geval te zijn. In veel gevallen kunnen wij voor u een vergoeding via de Raad voor Rechtsbijstand regelen.

Als achteraf blijkt dat er onvoldoende bewijs tegen u is en de zaak wordt geseponeerd, dan worden de advocaatkosten vergoed. Wij vragen dan voor u een schadevergoeding voor de advocaatkosten en uw reiskosten.

Ons advies? Neem bij een verhoor altijd even telefonisch contact op en vraag om een gratis adviesgesprek.