Mw. mr. M.T. Lamers

Expertises

Algemene informatie

Mr. Lamers (Marjolijn) is in 2015 afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg, met als afstudeerrichting het Nederlands straf(proces)recht.

Gedurende haar opleiding heeft mr. Lamers stage gelopen bij Aarts & Nijenhuis Advocaten. Dat is van beide kanten zo bevallen dat daar een dienstverband uit is voortgekomen. Daarnaast heeft zij praktijkervaring opgedaan bij het Openbaar Ministerie en een rechtshulpkantoor in Kaapstad (Zuid-Afrika). Tevens heeft zij meegedaan aan Summercourt, waardoor na een strenge selectie een kijkje in de keuken bij de rechterlijke macht is verkregen. Tot slot was zij finalist bij de nationale requireerwedstrijd in 2014.

In 2016 is mr. Lamers als advocaat beëdigd. Zij voert een algemene praktijk met een accent op het strafrecht en sociaal zekerheidsrecht. Cliënten omschrijven haar als een betrokken en betrouwbare advocaat, die haar zaken tot op de bodem uitzoekt en net die extra stap zet om het meest gunstige resultaat voor haar cliënten te bereiken.

Mevrouw mr. Lamers was nauw betrokken bij de oprichting van Nijenhuis & Lamers Advocaten. Zij is in loondienst werkzaam.

Geregistreerde rechtsgebieden

Bekijk hier de door de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht gestelde bekendmaking van de registratie van rechtsgebieden.

Openbaar en publiekelijk toegankelijk bekendmaken van registratie behorend bij artikel 35b, lid 1 van de Regeling op de advocatuur. Mevrouw mr. M.T. Lamers heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Strafrecht (strafrecht algemeen, jeugdstrafrecht)
  • Sociaal Zekerheidsrecht
  • Huurrecht

Deze registratie verplicht haar om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.