Dhr. mr. H.J.M. Nijenhuis

Expertises

Algemene informatie

In 2004 voltooide mr. Nijenhuis (Henri) zijn studie Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen met strafrecht als afstudeerrichting. Tijdens zijn studie was hij al werkzaam als juridisch medewerker bij Compri Advocaten te Nijmegen.

In augustus 2004 werd mr. Nijenhuis beëdigd als advocaat. Hij was daarna als maat verbonden aan de maatschap Compri Advocaten. Mr. Nijenhuis heeft zich per 1 juli 2011 als maat aangesloten bij Aarts & Van de Waarsenburg Advocaten. Per 1 september 2014 is de naam van de maatschap veranderd in Aarts & Nijenhuis Advocaten.

Sinds 1 april 2020 is hij de eigenaar van het kantoor Nijenhuis & Lamers Advocaten. Mr. Nijenhuis heeft een aantal jaren als gastdocent lesgegeven op het gebied van strafrecht aan de Hoge School te Utrecht. Daarnaast begeleidt mr. Nijenhuis al jaren de HBO-stagiaires op kantoor.

Mr. Nijenhuis heeft de specialisatie-opleiding Strafrecht gevolgd bij de VU te Amsterdam. Mr. Nijenhuis is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten (NVSA).

Geregistreerde rechtsgebieden

Bekijk hier de door de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht gestelde bekendmaking van de registratie van rechtsgebieden.

Openbaar en publiekelijk toegankelijk bekendmaken van registratie behorend bij artikel 35b, lid 1 van de Regeling op de advocatuur. De heer mr. H.J.M. Nijenhuis heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Strafrecht (strafrecht algemeen, jeugdstrafrecht)

Deze registratie verplicht hem om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.